Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων (ΧΕΙΜ 2023) ως 14.11.2023

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων (ΧΕΙΜ 2023) ως 14.11.2023

Έπειτα από απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών παρατείνονται έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023