Πρόσκληση Συμμετοχής – Εισαγωγή στον Επιστημονικό Λόγο

Πρόσκληση Συμμετοχής – Εισαγωγή στον Επιστημονικό Λόγο

Το εαρινό εξάμηνο του 2023, οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να επωφεληθούν από το προαιρετικό, εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στον Επιστημονικό Λόγο» (Παρασκευή 13.00-15.00). Το μάθημα δεν έχει τελικές εξετάσεις και δεν συμμετέχει στον βαθμό πτυχίου, έχει όμως πιστωτικές μονάδες. Η επιτυχής παρακολούθησή του κρίνεται από τη συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις και από τη συγγραφή σύντομης τελικής εργασίας, με βάση τις θεματικές ενότητες. Οι συμμετέχουσες/οντες δικαιούνται μέχρι 3 απουσίες.

Στόχος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/-τριες τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί η οργάνωση και η παραγωγή επιστημονικού λόγου. Το υλικό και οι ασκήσεις θα βοηθήσουν εξαιρετικά όσους φοιτητές/-τριες εκπονούν πτυχιακή εργασία, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε σπουδαστή/-στρια που αναλαμβάνει να εκπονήσει επιστημονικές εργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων. Επομένως, μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/-τριες κάθε εξαμήνου.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: τρόποι οργάνωσης μιας επιστημονικής εργασίας, κανόνες συγγραφής και επιμέλειας ακαδημαϊκού λόγου στην ελληνική γλώσσα, τρόποι διαχείρισης της βιβλιογραφίας.

Θα σχηματιστεί μία εργαστηριακή ομάδα 20 ατόμων. Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Αν. Μιχαηλίδη (tasosmichailidis@uniwa.grέως και την Πέμπτη 9-03-2023, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους πριν την εγγραφή τους.  Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τις 10-03-2022.