ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ERASMUS+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ERASMUS+

Αγαπητοί/-τές φοιτητές/-τριες,

σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για Βραχεία Κινητικότητα φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης προσκαλεί τους φοιτητές/-τριες όλων των κύκλων σπουδών να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης.

Αντικείμενο της μετακίνησης είναι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή η διεξαγωγή μιας σύντομης έρευνας σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Η διάρκεια της μετακίνησης ορίζεται από 1 έως 4 εβδομάδες. Το πρόγραμμα Βραχείας Κινητικότητας προσφέρει μόνο ημερήσια αποζημίωση. Τα ταξιδιωτικά εισιτήρια βαρύνουν τους συμμετέχοντες φοιτητές.  

Το Τμήμα θα δώσει προτεραιότητα στις αιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του. Θα αξιολογήσει αιτήσεις προπτυχιακών φοιτητών, μόνο εάν υπάρξουν κενές θέσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Επίπεδο γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα Β2 και στην ισπανική ή γαλλική για όσους επιλέξουν ιδρύματα αυτών των χωρών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: οι φοιτητές θα πρέπει είτε να έχουν βρει ένα σεμινάριο για να παρακολουθήσουν, το οποίο θα τους αποδώσει τουλάχιστον 3 ECTS ή να διεξάγουν μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, της οποίας τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιάσουν με υβριδικό τρόπο (τηλεδιάσκεψη, ψηφιακή εφαρμογή).

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν, παρακαλώ να έρθουν σε επικοινωνία με τον Επίκ. Καθηγητή Γ. Στογιαννίδη, Υπεύθυνο για την Κινητικότητα για να συζητήσουν την επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023