Πρόσκληση συμμετοχής σε Λέσχη Ανάγνωσης με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής «Η Μεταμόρφωση του Κάφκα: όψεις της πεζογραφικής του τέχνης»

Πρόσκληση συμμετοχής σε Λέσχη Ανάγνωσης με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής «Η Μεταμόρφωση του Κάφκα: όψεις της πεζογραφικής του τέχνης»

Στο χειμερινό εξάμηνο του 2022, οι φοιτητές/-τριες του τμήματος μπορούν να επωφεληθούν από τη Λέσχη Ανάγνωσης με εργαστηριακές ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, με τίτλο «Η Μεταμόρφωση του Κάφκα: όψεις της πεζογραφικής του τέχνης».

Σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Νέος κύκλος. ALISΤο Εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε 4 διδακτικές συναντήσεις: Πέμπτη 14:00-16:00 (αίθουσα Κ7003), 24/11-15/12. Ως στόχοι της Λέσχης Ανάγνωσης ορίζονται οι εξής: οι φοιτητές/-τριες να κατανοήσουν έμπρακτα πώς οργανώνεται μια αναγνωστική κοινότητα, να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά της πεζογραφικής γραφής του Φ. Κάφκα, να αναπτύξουν την ερμηνευτική τους ικανότητα και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων. Θα σχηματιστεί μία εργαστηριακή ομάδα 25 ατόμων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εγγεγραμμένους/-ες στο μάθημα της Φιλαναγνωσίας. Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες ενδιαφέρονται, μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Αν. Μιχαηλίδη (tasosmichailidis@uniwa.gr) έως και την Τρίτη 22/11/2022, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους πριν την εγγραφή τους (δηλώνοντας, αν παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα). Για τη βεβαίωση παρακολούθησης αρκεί η συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις δραστηριότητες των εβδομαδιαίων συναντήσεων, χωρίς να υπερβούν τη 1 απουσία.