Πρόσκληση συμμετοχής σε Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής «Τεχνικές γραφής αστυνομικού διηγήματος: από τη θεωρία στην πράξη»

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής Τεχνικές γραφής αστυνομικού διηγήματος από τη θεωρία στην πράξη

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής «Τεχνικές γραφής αστυνομικού διηγήματος: από τη θεωρία στην πράξη»

Στο χειμερινό εξάμηνο του 2021, οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να επωφεληθούν από το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής «Τεχνικές γραφής αστυνομικού διηγήματος: από τη θεωρία στην πράξη» (Πέμπτη 12:00-14.00).

Το Εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε 6 διδακτικές συναντήσεις: 4/11-9/12. Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν έμπρακτα βασικά χαρακτηριστικά της πεζογραφικής γραφής, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύξουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να παραγάγουν δικά τους κείμενα. Θα σχηματιστεί μία εργαστηριακή ομάδα 25 ατόμων. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Αν. Μιχαηλίδη (tasosmichailidis@uniwa.gr) έως και την Κυριακή 31/10/2021, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους πριν την εγγραφή τους. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για τη βεβαίωση παρακολούθησης αρκεί η συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες των εβδομαδιαίων συναντήσεων, χωρίς να υπερβούν τις 2 απουσίες.