Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 τα σχετικά έντυπα (αίτηση ανάθεσης, υπόμνημα) στον διδάσκοντα που θα επιβλέψει την εργασία.

Δείτε τις προϋποθέσεις, εδώ