Θεωρίες μαθημάτων 13/10/2021

Θεωρίες μαθημάτων 13/10/2021

Αγαπητοί φοιτητές,

η θεωρία των μαθημάτων «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» και «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» θα ξεκινήσουν τελικά κανονικά από τις 13/10/2021.