Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν απόφασης της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μπορούν να ολοκληρωθούν έως και τις 2031/10/2021.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων.