Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα ξεκινήσει την 01/09/2021 – Δείτε το πρόγραμμα της Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 ΕΔΩ.

Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τους όρους εξέτασης. Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται πριν την 01/09/2021 στην σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass (http://ecourses.alis.uniwa.gr/).

Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια (π.χ. να κάνουν δήλωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις μέσα από το eclass).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες να μελετήσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων του τμήματος που αφορούν το σύστημα εξέτασης κάθε μαθήματος. Όσοι δικαιούνται να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται να επικοινωνήσουν άμεσα με το σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Σπύρο Ζερβό μέσω email (szervos@uniwa.gr) αναφέροντας οπωσδήποτε:

  1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, email, τηλ)
  2. Τα μαθήματα (και τους αντίστοιχους διδάσκοντες) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν
  3. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο των εξετάσεων που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό


Παράλληλα, να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία προτίθενται να εξεταστούν για να συνεννοηθούν μαζί τους για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.

Εξετάσεις Εργαστηριακών Μαθημάτων

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει εργαστήρια, αλλά απέτυχαν στην τελική εξέταση (δεν πέρασαν από βαθμό), μπορούν να εξεταστούν ξανά κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα εξεταστούν τις ημέρες και ώρες εξέτασης των αντίστοιχων θεωρητικών, με βάση το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων στο eclass.