Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Η εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα ξεκινήσει στις 22/06/2021.

Δείτε το πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου 2021 ΕΔΩ.

Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τους όρους εξέτασης. Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται πριν τις 22/06/2021 στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass.  Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια (π.χ. να κάνουν δήλωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις μέσα από το eclass).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες να μελετήσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων του τμήματος που αφορούν στο σύστημα εξέτασης κάθε μαθήματος. Όσοι δικαιούνται να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται να επικοινωνήσουν άμεσα με το σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Σπύρο Ζερβό μέσω email (szervos@uniwa.gr) αναφέροντας οπωσδήποτε:

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, email, τηλ)
2. Τα μαθήματα (και τους αντίστοιχους διδάσκοντες) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν
3. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο των εξετάσεων που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό
Παράλληλα, να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία προτίθενται να εξεταστούν για να συνεννοηθούν μαζί τους για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.