Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2020-2021*

Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2020-2021*

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020-2021 υπάρχουν τριανταπέντε (35) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης  1/5/2021 (ή/και στις 15/5/2021).

Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, η πρακτική άσκηση είναι τρίμηνη.

Σημαντική σημείωση: Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (ΤΕΙ), η πρακτική άσκηση είναι εξάμηνη, υποχρεωτική και δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Αν πρόκειται να λάβετε πτυχίο ΤΕΙ και ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση, επικοινωνήστε με την κα Φωτεινή Ευθυμίου (feuthim@uniwa.gr). 

Η χρηματοδότηση των θέσεων πρακτικής άσκησης γίνεται κυρίως μέσω ΕΣΠΑ. Δείτε τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (εδώ). Μόνο σε αυτή την ιστοσελίδα θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης. Συνεπώς, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα ενημερώνονται μόνο από αυτή την ιστοσελίδα (εδώ).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να εισέλθουν στο ECLASS του Τμήματος – Μαθήματα – Προπτυχιακό πρόγραμμα – Η Εξάμηνο – Πρακτική Άσκηση – Υποβολή Αναλυτικής Βαθμολογίας – ΠΑ Εαρινού εξαμήνου 2020-2021.

Η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την Γραμματεία του Τμήματος μετά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2021 και σύμφωνα με αυτή οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι, αφού υποβάλλουν την αναλυτική τους βαθμολογία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα λάβουν μήνυμα μέσω του MSTeams για ηλεκτρονική συνέντευξη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. 

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης (αναρτήθηκε 22/3/2021), διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (εδώ).

Προσοχή 

Ο κατάλογος με τους φορείς πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμος εδώ

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα εδώ

Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (το έντυπο 1 συμπληρώνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται από το φορέα υποδοχής, σε τρία αντίτυπα)

Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (το έντυπο 2 συμπληρώνεται από το φοιτητή, σε τρία αντίτυπα)