Πρόγραμμα Προπτυχιακού για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Πρόγραμμα Προπτυχιακού για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

  • Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την 01/03/2021.
  • Την πρώτη εβδομάδα (01/03 ως 05/03) θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις των θεωριών και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ομαλή εκκίνηση των εργαστηρίων τα οποία θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 08/03
  • Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών Moodle και MSTeams.
  • Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. [Πρόγραμμα]