Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν κανονικά σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα. Για περιπτώσεις φοιτητών που δεν μπορούν να λάβουν μέρος, λόγω προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, θα γίνει προφορική εξέταση άλλη ημέρα, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος.