Πολιτική διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Πολιτική διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι αναρτημένη η πολιτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τα δικαιώματα που διέπουν το εκπαιδευτικό υλικό και την καταγραφή των μαθημάτων που διεξάγονται από απόσταση.
 
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οδηγιών.