ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για τους φοιτητές από δεύτερο έτος και άνω

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για τους φοιτητές από δεύτερο έτος και άνω

Τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) για τους φοιτητές του Β΄ έτους και άνω (Γ΄, Ε΄ και Ζ΄εξαμήνου) ξεκινούν  τη Δευτέρα 12-10-2020 με εξ αποστάσεως διδασκαλία (μέσω MSTeams).

Δείτε το νέο πρόγραμμα εδώ