Νεότερη Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία στις 15/10/2020

Νεότερη Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία στις 15/10/2020

Σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/10/2020, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τόσο για το προπτυχιακό όσο και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/4-9-2020) άρθρο 9ο.

Η ορκωμοσία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα λάβει χώρα στις 11.00 και η αντίστοιχη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις 11.30. Η ορκωμοσία θα γίνει από απόσταση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής MS Teams.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των προπτυχιακών φοιτητών που θα ορκιστούν βρίσκεται εδώ.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης στο Teams βρίσκεται εδώ.