Επικαιροποίηση – Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών

Επικαιροποίηση – Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες – φοιτητές του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους για τις εγγραφές τους.

Συγκεκριμένα για την εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).
  • Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η αποστολή των δικαιολογητικών συνιστάται να πραγματοποιηθεί και με τους δύο τρόπους που παρατίθενται παρακάτω:

– την αποστολή των δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο είναι η 12η Οκτωβρίου 2020.

– την υποβολή των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα http://preregister.uniwa.gr  η οποία θα είναι προσβάσιμη από τις 8 έως και τις 16 Οκτωβρίου 2020 (όχι νωρίτερα)

Διεύθυνση για την αποστολή με ταχυδρομείο:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Γραμματεία)

Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα