Πρόγραμμα Coursera for Campus. Παράταση Παρακολούθησης Μαθημάτων και Εγγραφές

Πρόγραμμα Coursera for Campus. Παράταση Παρακολούθησης Μαθημάτων και Εγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές νέων μελών στο πρόγραμμα Coursera for Campus είναι η 29η Σεπτεμβρίου.

Όσα από τα μέλη του τμήματος καθώς και του πανεπιστημίου (φοιτητές και προσωπικό) έχουν εγγραφεί ήδη και παρακολουθούν μαθήματα (courses), έχουν στη διάθεση τους επιπλέον 8 εβδομάδες μετά τις 29 Σεπτεμβρίου για την περάτωση τους. Φυσικά αυτή η παράταση ισχύει και για όλα τα νέα μέλη που θα εγγραφούν από σήμερα έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι μετά το τέλος της παράτασης των 8 εβδομάδων, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης των μαθημάτων.