Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών

Το Τμήμα, στην προσπάθεια του να απαντά στα κάθε είδους ερωτήματά σας, έχει δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk), στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την ιστοσελίδα του τμήματος. Εννοείται, ότι τα ερωτήματα θα πρέπει να αφορούν θέματα σχετικά με την εν γένει λειτουργία του τμήματος και όχι ζητήματα που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο μάθημα ή καθηγητή.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την υπηρεσία αυτή για να θέτετε, με ακρίβεια και σαφήνεια, τα ερωτήματά σας. Ερωτήματα που κατευθύνονται σε άλλους παραλήπτες δεν θα απαντώνται.