Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Coursera for Campus

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Coursera for Campus

Αγαπητοί φοιτητές,

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης εξασφάλισε 100 άδειες (Licenses) για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό του προσωπικό με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στην πλατφόρμα Coursera. Κάθε άδεια αντιστοιχεί σε ένα χρήστη, ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε. Επίσης, μπορείτε να συνεργαστείτε με τους συμφοιτητές σας, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κοινά μαθήματα μέσα από την πλατφόρμα.

Η Coursera είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής. Κατά κύριο λόγο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills), που θεωρείται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον, τόσο στον επιχειρησιακό, όσο και στον ερευνητικό κλάδο. Για να επιτευχθεί αυτό, το περιεχόμενο των μαθημάτων δημιουργείται από μεγάλα πανεπιστήμια και οργανισμούς όπως είναι το University of Standford, το University of Melbourne, το Yale University, το University of Columbia, το University of Michigan, η Google, η Intel, η IBM και  κ.α.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων εστιάζει περισσότερο σε επιστημονικά και πρακτικά πεδία τα οποία δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση της Πληροφορίας. Μερικά από αυτά είναι η Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), η Ανάλυση (Data Analysis), η Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), οι Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), κ.α. Πέραν αυτών, προσφέρονται πάνω από 4.000 μαθήματα σε πλήθος άλλων πεδίων τόσο ανθρωπιστικών όσο και θετικών επιστημών. Στην πλειοψηφία τους τα μαθήματα εμφανίζουν διαδραστικό χαρακτήρα με βίντεο, μικρά κουίζ και εργασίες γεφυρώνοντας έτσι την επιστημονική γνώση με τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως και 31 Ιουλίου 2020.

Δείτε περισσότερα και υποβάλλετε την συμμετοχή σας ΕΔΩ.