Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021 – Εξεταστέα ύλη

Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021 – Εξεταστέα ύλη

Τα μαθήματα και η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι τα εξής:

 

Μάθημα «Νεότερη Ελληνική ιστορία»

  • Richard Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, 1770-2013, Αθήνα: Κάτοπτρο, 2015
  • Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις πεδίο, 2017

 

Μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών»

  • Δημήτρης Κουής, Μάρκος Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Αθήνα: Eκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010 [(κεφάλαια 1, 2, 3, 4 (εκτός του 4.2.2.2.), 5 (εκτός του 5,4.1)]
  • Δενδρινός, Μ., Κουής, Δ., 2016. Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6447 [Έκδοση pdf] [Κεφάλαια 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1-6.7]

 

Μάθημα «Κοινωνία και πληροφορία»

  • Καλογήρου, Γ., Παναγιωτόπουλος, κ.λπ., Κοινωνία της πληροφορίας και οικονομία της γνώσης, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6206 
  • Παρασκευάς, Μ., Ασημακόπουλος, Γ., Τριανταφύλλου, Κοινωνία της πληροφορίας: υποδομές, υπηρεσίες και επιπτώσεις, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/378

 

Υλικό σχετικά με τις εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική τάξη στη διεύθυνση https://ecourses.alis.uniwa.gr/course/view.php?id=68 [Σύνδεση ως επισκέπτης / κωδικός: alis]