Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές,

Η εξεταστική περίοδος για το ΕΑΡΙΝΟ 2020 θα ξεκινήσει στις 15/06/2020 – Δείτε το πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιουνίου 2020 ΕΔΩ

Δήλωση συμμετοχής  σε εξέταση μαθήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τους όρους εξέτασης. Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται πριν τις 15/06/2020 στην σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass (http://ecourses.alis.uniwa.gr/).  Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια (π.χ. να κάνουν δήλωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις μέσα από το eclass).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.

Συμμετοχή στις εξετάσεις σε μαθήματα με ομάδες

Για τα μαθήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες (βλέπε στο πρόγραμμα της εξεταστικής ανά μάθημα).  Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσέλευση των φοιτητών στις ομάδες θα πρέπει να γίνει αυστηρά με βάση τον παρακάτω διαχωρισμό:

1η Ομάδα
 – Φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Α ως και Λ.
 – Φοιτητές με αναγραφή του ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες.

2η Ομάδα
 – Φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Μ ως και Ω.

Εξετάσεις Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες να μελετήσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων του τμήματος που αφορούν το σύστημα εξέτασης κάθε μαθήματος. Όσοι δικαιούνται να εξεταστούν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται να επικοινωνήσουν άμεσα με το σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ Καθ. Σπύρο Ζερβό μέσω email (szervos@uniwa.gr) αναφέροντας οπωσδήποτε:

  1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο,Όνομα,ΑΜ, email , τηλ)
  2. Τα μαθήματα (και τους αντίστοιχους διδάσκοντες) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν
  3. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο των εξετάσεων που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό

Παράλληλα, να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία προτίθενται να εξεταστούν για να συνεννοηθούν μαζί τους για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.