Διακοπές Πάσχα

Διακοπές Πάσχα

Η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία στο τμήμα μας εξελίσσεται απολύτως ομαλά, χωρίς να υπάρχει ανάγκη μαθημάτων αναπλήρωσης. Για το λόγο αυτό δεν θα διεξαχθούν διαδικτυακά μαθήματα κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα (13-24 Απριλίου).