Νέες πτυχιακές εργασίες (αναθέσεις)

Νέες πτυχιακές εργασίες (αναθέσεις)

Η καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι η 15η Μαΐου (Παρασκευή). Μέχρι τότε θα πρέπει να αποστείλετε στον επιβλέποντα καθηγητή την αίτηση ανάθεσης και το υπόμνημα.
 
Υπόμνημα (σε doc)