Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020 υπάρχουν τριανταπέντε (35) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/4/2020 (ή την 1/5/2020).

Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (ΤΕΙ), η πρακτική άσκηση είναι εξάμηνη. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, η πρακτκή άσκηση είναι τρίμηνη.

Η χρηματοδότηση των θέσεων πρακτικής άσκησης γίνεται κυρίως μέσω ΕΣΠΑ. Δείτε τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (εδώ). Μόνο σε αυτή την ιστοσελίδα θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης. Συνεπώς, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα ενημερώνονται μόνο από αυτή την ιστοσελίδα (εδώ).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Γραφείο (Κ6.007) της κας Φωτεινής Ευθυμίου (feuthim@uniwa.gr) προσκομίζοντας αναλυτική βαθμολογία της μέχρι σήμερα ακαδημαϊκής τους επίδοσης, σύμφωνα με την οποία θα έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο.

Προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη της πρακτικής άσκησης παρακαλείσθε να ορίσετε ημέρα και ώρα ενημερωτικής συνάντησης μπαίνοντας εδώ.

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης (ανάρτηση 17/3/2020), διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (εδώ). 

Προσοχή 

Ο κατάλογος με τους φορείς πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμος εδώ

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα εδώ

Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (το έντυπο 1 συμπληρώνεται από το φορέα υποδοχής)

Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (το έντυπο 2 συμπληρώνεται από το φοιτητή)