Συζήτηση με τους Φοιτητές του Τμήματος και Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus

Συζήτηση με τους Φοιτητές του Τμήματος και Παρουσίαση του Προγράμματος Erasmus

Ο πρόεδρος του τμήματος καλεί τους φοιτητές σε συζήτηση σχετικά με τις σπουδές τους την Τετάρτη 26-2-2020 στην αίθουσα Κ7 303. Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση του προγράμματος Erasmus.

Οι φοιτητές των δύο πρώτων ετών (εξάμηνα α΄ έως δ΄) θα προσέλθουν στις 11.00

Οι φοιτητές των δύο τελευταίων ετών (εξάμηνα ε΄ έως η΄) θα προσέλθουν στις 12.30