Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμ. Εξάμ. 2019 – 2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμ. Εξάμ. 2019 – 2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής

  1. Η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει στις 27/01/2020.
  2. Ως προς την εμβόλιμη εξεταστική «οι επί πτυχίω φοιτητές (9ο εξάμηνο και άνω) μπορούν να εξετασθούν και στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να το δηλώσουν αποστέλλοντας σχετικό email μέχρι την Παρασκευή 24/01/2020 στον κ. Διονύση Κόκκινο  ( dkokkinos@uniwa.gr)  αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και μάθημα (τα).
  3. Για τα μαθήματα που η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες η προσέλευση των φοιτητών στις ομάδες θα πρέπει να γίνει αυστηρά με βάση τον παρακάτω διαχωρισμό:

1η Ομάδα
 – Φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Α ως και Λ.
 – Φοιτητές με αναγραφή του ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες.

2η Ομάδα
 – Φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Μ ως και Ω.

Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.