Αίτηση ορκωμοσίας πτυχιούχων ΤΕΙ

Αίτηση ορκωμοσίας πτυχιούχων ΤΕΙ

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα καθώς και την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία και πρόκειται να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στο e-mail της Γραμματείας (alis@uniwa.gr) έως την Παρασκευή 29/11/2019.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.