Συμμετοχή στη Συγγραφή Λημμάτων στη Βικιπαίδεια

Συμμετοχή στη Συγγραφή Λημμάτων στη Βικιπαίδεια

Το πρόγραμμα εθελοντικής συγγραφής λημμάτων από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην ελληνική Βικιπαίδεια, προσδοκά να συνεισφέρει έμπρακτα στην ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία. Η Βικιπαίδεια είναι μια ελεύθερη, πολύγλωσση εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της. Όλοι όσοι ασχολούνται με το εγχείρημα, μπορούν να δημιουργήσουν νέα λήμματα ή να βελτιώσουν τα ήδη υπάρχοντα.

Στο παρόν πρόγραμμα, ο κάθε συμμετέχων θα αναλάβει, με την σωστή καθοδήγηση, την δημιουργία ενός λήμματος της επιλογής του. Η ομάδα θα αποτελείται από 20 φοιτητές και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη στις 9:00 – 11:00 στην αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, της ΣΔΟΚΕ, Πανεπιστημιούπολη 1.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 13/11/19 έως 18/12/19.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε μουσείο, με σκοπό την άντληση πληροφορίας και την συγγραφή αντίστοιχου λήμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: lb17028@uniwa.gr