Ομιλία με θέμα “Μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης του Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ” (αφορά και τους φοιτητές πρακτικής άσκησης)

Ομιλία με θέμα “Μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης του Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ” (αφορά και τους φοιτητές πρακτικής άσκησης)

Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σας προσκαλεί στην ομιίλία με θέμα “Μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειριαώς”, την Πέμπτη 14/11/2019, στην αίθουσα Κ7.205, 11-12.

Η ομιλία θα γίνει από την κυρία Γεωργία Ματθάνα και αφορά και τους φοιτητές που θέλουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.