Πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 είναι 1/12/2019 ή 15/12/2019. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (ΤΕΙ), η πρακτική άσκηση είναι εξάμηνη. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, η πρακτκή άσκηση είναι τρίμηνη.

Τη Δευτέρα 11/11/2019, καλείστε στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση στην αίθουσα Κ7.005, 2μμ. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επικοινωνία σας με τους φορείς.

Τη Δευτέρα 18/11/2019, καλείστε να καταθέσετε τις αιτήσεις σας και τα έντυπα ΕΣΠΑ στο γραφείο Κ6.006 του κ. Δημήτρη Κουή από 2:00-3:00 μμ. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ και τα έντυπα ΕΣΠΑ εδώ.

Η χρηματοδότηση των θέσεων πρακτικής άσκησης γίνεται κυρίως μέσω ΕΣΠΑ. Δείτε τη σχετική πρόσκληση και τα κριτήρια. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι τριανταπέντε (35) και μπορείτε να βρείτε φορείς μόνο από τον κατάλογο του τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώΌλοι οι ασκούμενοι του τμήματος χρηματοδοτούνται.

Για τις θέσεις μέσω ΕΣΠΑ θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι η υπάρχουσα Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που αποτελείται από:

α) τον επίκουρο καθηγητή Δημήτριο Κουή (επιστημονικά υπεύθυνο για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

β) την καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση

γ) την κυρία Φωτεινή Ευθυμίου, ΕΤΕΠ

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 19/11/2019. Δείτε τα αποτελέσματα (ανάρτηση 19/11/2019).

Δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 25/11/2019.

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται τους:

α) καθηγητή Μάρκο Δενδρινό

β) αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Τραινταφύλλου

γ) επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά.

Την Τρίτη 26/11/2019 επικυρώνονται τα αποτελέσματα.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης (ανάρτηση 26/11/2019).

Για την παραλαβή των συμβάσεων θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά με email.

Προσοχή 

Ο κατάλογος με τους φορείς πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμος εδώ

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα εδώ

Τα έντυπα ΕΣΠΑ για την έναρξη της πρακτικής είναι διαθέσιμα εδώ