Νέα προθεσμία για τις αναθέσεις πτυχιακών εργασιών (νέες πτυχιακές εργασίες) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Νέα προθεσμία για τις αναθέσεις πτυχιακών εργασιών (νέες πτυχιακές εργασίες) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η υποβολή αιτήσεων και υπομνημάτων για την ανάθεση πτυχιακών εργασιών γίνεται από την Τρίτη 1/10/2019 έως και την Παρασκευή 1/11/2019.

Υπόμνημα (σε doc)