2η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

2η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 1/3/2020 έως 31/8/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα εδώ.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας δεν θα γίνουν δεκτές.

Περίοδος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές από την Τετάρτη 16/10/2019 έως και την Τρίτη 12/11/2019.

Δείτε την προκήρυξη σε pdf