Ενημέρωση σχετικά με την Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων

Ενημέρωση σχετικά με την Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν υποβάλλει δήλωση, ότι σε περίπτωση που έχουν επιλέξει μάθημα που έχει προαπαιτούμενο (το οποίο δεν έχουν περάσει) να προχωρήσουν σε διόρθωση της δήλωσης τους. Σε άλλη περίπτωση η δήλωση τους δεν θα θεωρηθεί έγκυρη.