Εξετάσεις Εργαστηριακών Μαθημάτων

Εξετάσεις Εργαστηριακών Μαθημάτων

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει εργαστήρια, αλλά απέτυχαν στην τελική εξέταση, μπορούν εξεταστούν ξανά κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εξαιρούνται τα εργαστήρια στα οποία ο βαθμός δεν προέκυψε από τελική εξέταση αλλά από το σύνολο των ασκήσεων του εξαμήνου.

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα εξεταστούν τις ημέρες και ώρες εξέτασης των αντίστοιχων θεωρητικών.