Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 (Προπτυχιακό Πρόγραμμα)