Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2019 (Προπτυχιακό πρόγραμμα)