Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 είναι 1/4/2019 ή 15/4/2019. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών (ΤΕΙ), η πρακτική άσκηση είναι εξάμηνη. Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, η πρακτκή άσκηση είναι τρίμηνη.

Την Τετάρτη 13/3/2019, καλείστε στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση στην αίθουσα Κ7.205, 2μμ. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επικοινωνία σας με τους φορείς.

Την Τετάρτη 20/3/2019, καλείστε να καταθέσετε τις αιτήσεις σας και τα έντυπα ΕΣΠΑ στο γραφείο Κ6.016 του κ. Αλέξανδρου Κουλούρη από 2:00-3:00 μμ. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ και τα έντυπα ΕΣΠΑ εδώ.

Η χρηματοδότηση των θέσεων πρακτικής άσκησης γίνεται κυρίως μέσω ΕΣΠΑ. Δείτε τη σχετική πρόσκληση και τα κριτήρια. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι τριανταπέντε (35) και μπορείτε να βρείτε φορείς μόνο από τον κατάλογο του τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώΌλοι οι ασκούμενοι του τμήματος χρηματοδοτούνται.

Για τις θέσεις μέσω ΕΣΠΑ θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι η υπάρχουσα Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος που αποτελείται από:

α) τον επίκουρο καθηγητή Αλέξανδρο Κουλούρη (επιστημονικά υπεύθυνο για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

β) την καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση

γ) τον καθηγητή Σπύρο Ζερβό

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 21/3/2019. Δείτε τα αποτελέσματα (ανάρτηση 21/3/2019).

Δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων μέχρι και την Τετάρτη 27/3/2019.

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται τους:

α) καθηγητή Μάρκο Δενδρινό

β) αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Τραινταφύλλου

γ) επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά.

Την Πέμπτη 28/3/2019 επικυρώνονται τα αποτελέσματα.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης (ανάρτηση 28/3/2019).

Για τη συνάντηση στην οποία θα παραλάβετε τα παραπεμπτικά και τις συμβάσεις σας, θα ενημερωθείτε μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης με νέα ανακοίνωση.

Προσοχή 

Ο κατάλογος με τους φορείς πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμος εδώ

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα εδώ

Τα έντυπα ΕΣΠΑ για την έναρξη της πρακτικής είναι διαθέσιμα εδώ