Υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ της ΣΔΟΚΕ

Υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ της ΣΔΟΚΕ

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, θα ξεκινήσει η λειτουργία ομάδας συναντήσεων φοιτητών ΑμεΑ που φοιτούν στη Σχολή Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΔΟΚΕ). Σκοποί της ομάδας είναι η αλληλοενημέρωση σε θέματα αναπηρίας, η βοήθεια και υποστήριξη ομοτίμων, η πληροφόρηση σε θέματα διαφορετικότητας και μη-διάκρισης και εν γένει, η ανάδειξη της φωνής και η ενδυνάμωση των φοιτητών ΑμεΑ. Βασικός στόχος των συναντήσεων είναι η διευκόλυνση της ισότιμης ένταξης των φοιτητών ΑμεΑ στη φοιτητική κοινότητα. Η ομάδα θα είναι ανοιχτή με ελεύθερη συμμετοχή και οι συναντήσεις θα γίνονται σε μηναία βάση με πρωτοβουλία και υπό την καθοδήγηση της λέκτορος Ελένης Παπούλη (epapouli@uniwa.gr), Συμβούλου ΑμεΑ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.  

Η πρώτη συνάντηση-γνωριμία της ομάδας θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 4:00μμ στο γραφείο Δ110 (Ισόγειο, Κτίριο Δ, Πανεπιστημιούπολη 2). Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 1,5-2 ώρες, ανάλογα με την συμμετοχή και τον αριθμό των φοιτητών. Στην εναρκτήρια συνάντηση θα καθοριστούν και οι ημερομηνίες για τις επόμενες συναντήσεις.