Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν θα διεξαχθούν ύστερα από την απόφαση της Συνέλευσης 22/15-11-2018 του Τμήματος.