Εγγραφές Πρωτοετών 1/10/2018 – 10/10/2018

Εγγραφές Πρωτοετών 1/10/2018 – 10/10/2018

Οι εγγραφές πρωτοετών θα πραγματοποιηθούν από 1/10/2018 ως 10/10/2018 καθημερινά από 9.00 – 14.00. 

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

  • 2 απλές φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 ότι δεν έχετε εγγραφεί σε άλλο ΑΕΙ
  • Αντίγραφο της ηλεκτρονικής εγγραφής που έχετε πραγματοποιήσει
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Το στατιστικό δελτίο που συμπληρώσατε κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή

 

Χωρίς τα απαραίτητα προαναφερόμενα δικαιογητικά δε θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας!