Λίστα αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2018-2019