Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου (σύμβαση εργασίας) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) στα πλαίσια υλοποίησης έργου του ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου (σύμβαση εργασίας) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) στα πλαίσια υλοποίησης έργου του ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου (σύμβαση εργασίας) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) στα πλαίσια υλοποίησης έργου του ΕΣΠΑ.

Το βασικό αντικείμενο είναι η συμμετοχή στις εργασίες παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ).

Διάρκεια: από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου (31/08/2023)  με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  rc.hrcall@adm.uth.gr μέχρι και τη Δευτέρα 11/07/2022.

Δείτε την ιστοσελίδα της πρόσκλησης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου (σύμβαση εργασίας) – προθεσμία 11/7/2022εδώ: https://ee.uth.gr/el/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos/31264/2022-06-23-0