Αγγελία Βιβλιοθηκονόμου – Δικηγορικό Γραφείο Πέτρος Παραράς

Αγγελία Βιβλιοθηκονόμου – Δικηγορικό Γραφείο Πέτρος Παραράς

Εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου Πέτρος Παραράς


Από το δικηγορικό γραφείο του καθηγητού κ. Πέτρου Παραρά ζητείται πτυχιούχος του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για την αρχειοθέτηση  και την διαρκή εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πλούσιας βιβλιοθήκης μας.                          

Dr. Πέτρος Παραράς 

Καθ. Συνταγματικού Δικαίου – Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Σ.Τ.Ε.                                                                                                                                              

Πατησίων 46, 10682 Αθήνα 

Τηλ: 210 8234304 | Κιν:6945490637 | e-mail: libertas@otenet.gr