Εθελοντική εργασία στο 46ο Γυμνάσιο Αθηνών

Εθελοντική εργασία στο 46ο Γυμνάσιο Αθηνών

Το 46ο Γυμνάσιο Αθηνών ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μια ομάδα φοιτητών μας για την οργάνωση της βιβλιοθήκης του (καταγραφή των τεκμηρίων στο βιβλίο εισαγωγής, καταχώρηση των τεκμηρίων στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα, θεματική περιγραφή και ταξινόμηση). Ο αριθμός των τεκμηρίων που έχει η βιβλιοθήκη είναι περίπου 2.000 με 3.000. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει οι φοιτητές τα μαθήματα: Εισαγωγή στην Περιγραφή Τεκμηρίων, Προτυποποίηση Βιβλιογραφικών Εγγραφών και Θεματική Οργάνωση Πληροφοριών.

Μετά το πέρας της οργάνωσης της βιβλιοθήκης, θα δοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας στους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για έκφραση επιθυμίας συμμετοχής στη δράση, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κωνσταντίνο Κυπριανό (e-mail: kkyprian@uniwa.gr).