Θέση εργασίας Μουσειολόγου/Αρχειονόμου/Βιβλιοθηκονόμου

Θέση εργασίας Μουσειολόγου/Αρχειονόμου/Βιβλιοθηκονόμου

Εκ μέρους του ΚεΔιαΚ


Το ΚεΔιαΚ, Κέντρο Διατήρησης Κληρονομιάς Οικογένειας Ραψωματιώτη, αναζητά Μουσειολόγο/Αρχειονόμο/Βιβλιοθηκονόμο για την καταγραφή πλούσιου αρχειακού υλικού, την ταξινόμηση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων, την κατασκευή βάσης δεδομένων του αρχειακού υλικού, καθώς και την αρχειοθέτηση του, με σκοπό την ψηφιακή διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Κέντρου.

Στόχος της εταιρείας είναι η συλλογή, προστασία, διάσωση και διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τεκμηρίων μέσα από την καταγραφή, τη συντήρηση, την οργάνωση και την χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και η ανάπτυξη των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η απασχόληση είναι πλήρης στην Κόρινθο.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μουσειολογίας ή Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων
 • Άριστες γραπτές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις (επιτόπιες έρευνες/ έρευνες πεδίου)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με μεγάλο εύρος ανθρώπων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο
 • Εμπειρία/Συμμετοχή σε αντίστοιχες θέσεις
 • Γνώσεις και ευχέρεια Social Media

 

Λόγω της ένταξης σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ, επιπλέον απαιτείται ανεργία, γυναίκα, 30 ετών και άνω.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945558888

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@kediak.gr