Υπάλληλος Ψηφιοποίησης – Αρχειοθήκη ΑΕ

Υπάλληλος Ψηφιοποίησης – Αρχειοθήκη ΑΕ

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της φύλαξης και διαχείρισης πληροφορίας και δεδομένων, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της υπαλλήλους ψηφιοποίησης, για πλήρη απασχόληση, ορισμένου χρόνου.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : DE_DP/08.21

Σχετικά με την εταιρία:

Από το 2006, η Αρχειοθήκη παρέχει μία πλατφόρμα υπηρεσιών που βοηθάει εταιρικούς πελάτες να διαχειριστούν την φυσική και ηλεκτρονική τους πληροφορία, έχοντας δημιουργήσει ένα πολυκαναλικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει τη διαχείριση δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή: φυσικές εγγραφές, ηλεκτρονικές εγγραφές, μαγνητικά μέσα και εικονικά διαδικτυακά δεδομένα.

Ο υπάλληλος ψηφιοποίησης, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τη διαδικασία διαλογής και ταυτοποίησης εγγράφων και δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει να οργανώσει τη διαδικασία προετοιμασίας των εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν, να εκτελεί και να εξασφαλίζει το σωστό χαρακτηρισμό τους τόσο στη φυσική διαχείρισή τους όσο και συστημικά, μέχρι τον εγκιβωτισμό τους. Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση και στον χειρισμό Η/Υ, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ.
  • Καλή γνώση Η/Υ.
  • Γνώση Αγγλικών επιθυμητή.
  • Προϋπηρεσία σε τραπεζικό κλάδο ή αντίστοιχο κλάδο τραπεζικών υπηρεσιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου (για την περιοχή του Ασπρόπυργου).
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
  • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
  • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση.

 

Οι θέσεις απασχόλησης αφορούν στον Ασπρόπυργο, Νότια και Βόρεια προάστεια.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@archeiothiki.gr αναγράφοντας απαραίτητα και τον κωδικό θέσης.