Θέση Καταλογογράφου Βιβλιοθηκονόμου στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα

Θέση Καταλογογράφου Βιβλιοθηκονόμου στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για τη θέση Καταλογογράφου-Βιβλιοθηκονόμου στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ), με έτος ίδρυσης το 1881, είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα με διεθνή εμβέλεια, αφιερωμένο στη μελέτη όλων των πτυχών του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η ΑΣΚΣΑ λειτουργεί δύο μεγάλες ερευνητικές βιβλιοθήκες (τη Blegen και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη), υποστηρίζει αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές και έχει ένα ενεργό πρόγραμμα δημοσιεύσεων.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1926 για να στεγάσει τη συλλογή 26.000 τόμων του διπλωμάτη και βιβλιόφιλου Ιωάννη Γενναδίου. Οι συλλογές της Γενναδείου σήμερα ανέρχονται σε 145.000 τίτλους σπάνιων βιβλίων, ερευνητικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης, χειρόγραφα, αρχεία και έργα τέχνης που φωτίζουν τον Ελληνισμό, την Ελλάδα και τους γειτονικούς πολιτισμούς, από το τέλος της αρχαιότητας έως τη σύγχρονη εποχή. Οι 90.000 τίτλοι των ανοικτών συλλογών είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με το σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενώ τα Σπάνια Βιβλία και οι Ειδικές Συλλογές διατηρούν το αρχικό τοπικό σύστημα ταξινόμησης. Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων ερευνητών συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Αμερικανικής Σχολής.

Βασικές αρμοδιότητες

• Εκτελεί πρωτότυπη περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση επιστημονικών μονογραφιών, περιοδικών και διαδικτυακών πηγών διαφόρων γλωσσών, σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα.

• Εκτελεί ή επιβλέπει την αντιγραφή ή την λήψη βιβλιογραφικών εγγραφών που παρέχονται από εξωτερική πηγή (προμηθευτές, ηλεκτρονικοί κατάλογοι).

• Συνεργάζεται στενά με τους συναδέλφους καταλογογράφους των τριών βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο συλλογικό ηλεκτρονικό κατάλογο AMBROSIA (Blegen & BSA), για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων και τη δημιουργία και έλεγχο καθιερωμένων όρων.

• Παρέχει ερευνητική βοήθεια στα μέλη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και σε αναγνώστες της Βιβλιοθήκης.

• Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες για την ανεύρεση πηγών και διατυπώνει προτάσεις στον Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριο.

Κριτήρια επιλογής:

• MLS ή Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι) απαραίτητο. Πτυχίο σε ανθρωπιστικές επιστήμες (κλασικές σπουδές, ιστορία, φιλολογία ή αρχαιολογία) επιθυμητό.

• Εξειδίκευση σε έναν από τους κλάδους της Συλλογής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (κλασικές σπουδές, ελληνική ιστορία, ιστορία της αρχαιολογίας, ιστορία του βιβλίου, ιστορία της τέχνης, λογοτεχνία) επιθυμητή.

• Εμπειρία σε ακαδημαϊκή ερευνητική βιβλιοθήκη ιδιαίτερα επιθυμητή.

• Εξοικείωση με βιβλιοθήκες με ειδικές συλλογές και σπάνια βιβλία επιθυμητή.

• Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας απαραίτητη. Καλή γνώση γλωσσών επιστημονικής έρευνας (γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά κ.λπ.) και βασικές γνώσεις αρχαίων ελληνικών και λατινικών καθώς επιθυμητές.

• Εξοικείωση με διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα όπως οι AACR2 (Αγγλο – Αμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης) και o μορφότυπος MARC21 απαραίτητα

• Γνώση του συστήματος ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου ιδιαίτερα επιθυμητή.

• Αποδεδειγμένες δεξιότητες και εμπειρία στην τεχνολογία της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και της διαχείρισης της, ολοκληρωμένη κατανόηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος της πληροφορίας, και εμπειρία με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης ALEPH της Ex Libris ιδιαίτερα επιθυμητά.

• Κατανόηση των μοναδικών αναγκών μιας ερευνητικής βιβλιοθήκης και εξοικείωση με τα τρέχοντα θέματα της ακαδημαϊκής βιβλιοθηκονομία.

• Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα να εργάζεται τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέρος μιας ομάδας.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Μισθός ανάλογος με την εμπειρία του υποψηφίου. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ζήσει και να εργαστεί στην Αθήνα. Στείλτε επιστολή αίτησης, ένα βιογραφικό σημείωμα και τρεις συστατικές επιστολές στη Μαρία Γεωργόπουλου, Διευθύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, mgeorgopoulou.genn@ascsa.edu.gr . Η εξέταση των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου 2021 και θα συνεχιστεί μέχρι να συμπληρωθεί η θέση. Ιστότοπος: https://www.ascsa.edu.gr/research/gennadius-library