Έργο Ψηφιοποίησης

Έργο Ψηφιοποίησης

Η Iron Mountain Hellas επιθυμεί να προσλάβει άμεσα υπάλληλους για έργο ψηφιοποίησης. Η συνεργασία αφορά μεγάλο project ψηφιοποίησης – διάρκειας 6 μηνών – και το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει:

  • Προετοιμασία των εγγράφων για τη διαδικασία σάρωσης
  • Σάρωση εγγράφων σε σαρωτές υψηλής ανάλυσης
  • Ψηφιακή τεκμηρίωση των σαρωμένων εγγράφων
  • Ποιοτικός έλεγχος των ψηφιακών εγγράφων
  • Διαχείριση φυσικού αρχείου


Το έργο θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις της Iron Mountain στον Αυλώνα και στον Ασπρόπυργο. Η μετακίνηση από/προς τις εγκαταστάσεις θα εκτελείται με μέσο της εταιρείας ή θα καλύπτονται τα έξοδα.

Παρακαλώ στείλτε τα βιογραφικά σας στο τμήμα HR (dkatsigeras@ironmountain.co.uk)