Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΥΑΜΠ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΥΑΜΠ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων:  ενός φοιτητή του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
και ενός φοιτητή του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΥΑΜΠ»

Δείτε αναλυτικότερα:

την πρόσκληση

την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

την υπεύθυνη δήλωση